Przedszkole w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Zajęcia dodatkowe

EDUKACJA

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą
w zajęciach dodatkowych, takich jak:


Terapia logopedyczna – zabawy i ćwiczenia mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy.


J
ęzyk niemiecki – w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość nauczania w języka niemieckiego, zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnej dla dzieci.
Język angielski
przygotowanie dzieci do posługiwania się jezykiem obcym.

Religia – uczęszczają na katechezę dzieci 6-letnie (za zgodą rodziców).


Z
ajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu odbywają się nieodpłatnie. Ponadto dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez aktorów. Nie zapominamy również o ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych i codziennym pobycie na świeżym powietrzu. Także zimą wychodzimy na teren przedszkola i jeśli sprzyja pogoda, korzystamy z zabaw na śniegu.

Każdego roku uroczyście żegnamy dzieci odchodzące do szkoły. Z tej okazji sześciolatki przygotowują bogaty program artystyczny i otrzymują dyplomy na pamiątkę pobytu w przedszkolu. Nasi absolwenci wielokrotnie odwiedzają jeszcze przedszkole, będąc już nawet uczniami klas starszych.

W przedszkolu dzieje się szereg ciekawych uroczystości i imprez: Dzień Pluszowego Misia, bal przebierańców, szukanie Zajączka, podróż do Krainy Bajek itp.


Nie sposób wszystko wymienić. Jednego jesteśmy pewni, że dzieci czują się tu dobrze i chętnie przychodzą do przedszkola, aby nie tylko pobawić się ze swoimi rówieśnikami, ale również poznawać otaczającą rzeczywistość.

K
adra przedszkola najlepiej wie, jak pomagać dzieciom wejść w świat pozytywnych wartości, aby zawsze potrafiły one odróżnić dobro od zła, a także rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego