Przedszkole w Kielczy

Idź do spisu treści

Menu główne

Zajęcia dodatkowe

EDUKACJA

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach dzieci uczestniczą
w zajęciach dodatkowych, takich jak:


Terapia logopedyczna – zabawy i ćwiczenia mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy.


J
ęzyk niemiecki – w naszym przedszkolu dzieci mają możliwość nauczania w języka niemieckiego, zajęcia prowadzone są w formie atrakcyjnej dla dzieci.
Język angielski
przygotowanie dzieci do posługiwania się jezykiem obcym.

Religia – uczęszczają na katechezę dzieci 6-letnie (za zgodą rodziców).


Z
ajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu odbywają się nieodpłatnie. Ponadto dzieci uczestniczą w przedstawieniach teatralnych przygotowanych przez aktorów. Nie zapominamy również o ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych i codziennym pobycie na świeżym powietrzu. Także zimą wychodzimy na teren przedszkola i jeśli sprzyja pogoda, korzystamy z zabaw na śniegu.

Każdego roku uroczyście żegnamy dzieci odchodzące do szko