Wyniki

Ogłoszenie o wynikach naboru do Przedszkola Publicznego w Kielczy na rok szkolny 2020/2021

Lista kandudatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Kielczy

PDF