O godzinie 16:00 zapraszamy na zakończenie roku szkolnego