Przedszkole Publiczne w Kielczy jest placówką dwuoddziałową, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-15:30

Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci o zasadę powszechnej dostępności oraz zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
Dodatkowo w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia z języka niemieckiego.

W naszym przedszkolu stawiamy na rozwój emocjonalny, poznawczy, fizyczny i społeczny dzieci. Dodatkowo rozwijamy ich zainteresowania i talenty. Wyznajemy zasadę, że każde dziecko jest zdolne jeżeli zostanie dobrze poprowadzone. Jesteśmy wrażliwi, otwarci i chętnie podejmujemy nowe wyzwania. Dzieci kończące nasze przedszkole są w pełni przygotowane do rozpoczęcia nowej przygody życiowej jaką jest szkoła.

Pracę nauczycieli jak również prawidłowy rozwój naszych przedszkolaków wspiera specjalista - logopeda. Współpracujemy również ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej.

Przedszkole to tak zwany „drugi dom” dlatego staramy się by nasz dom był bezpieczny, miły i przyjazny dziecku.